Šípověnka pryšcová - Acronicta euphorbiae

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Acronictinae / Šípověnky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny až hory,stepní louky,písečné paseky s řídkou vegetací

Živná rostlina: Polyfág, hlavní živnou rostlinou je pryšec chvojka, vřes, řebříček , ale ve vyšších polohách i hořce, aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla, let v IV.-VI. a VII.-IX. housenky v VI. a VIII.-IX. Housenky v mládí na potravě pospolitě, dospělé se rozlézají jednotlivě. V současnosti je druh v mnoha částech území nezvěstný, lokality spíše na Moravě, v teplých oblastech.

Ohrožení a ochrana: Zasluhuje ochranu