Šípověnka trnková - Acronicta psi

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Acronictinae / Šípověnky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nízké i vysoké polohy, listnaté a smíšené lesy, zahrady, parky

Živná rostlina: Ovocné stromy, jilm, líska, bříza, růže aj.

Životní cyklus: Většinou monovoltinní, přezimuje kukla. Dospšlci IV.-VI., housenky VII., příp. X. Motýli s noční aktivitou.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh