Šípověnka vrbová - Acronicta leporina

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Acronictinae / Šípověnky

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Listnaté a smíšené lesy, vřesoviště, rašeliniště

Živná rostlina: Bříza, jíva, vrby aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla (obvykle v trouchnivém dřevě). Housenky sedí na líci listu a měkké, dlouhé chlupy ji překrývají jako jakýsi zámotek - vyskytuje se v VII.-VIII. Dospělci v V.-VII.
Létají v noci, přes den sedávají na kmenech, zídkách apod.

Ohrožení a ochrana: Nehojný