Sklepnice obecná - Scoliopteryx libatrix

Rod: Calpinae / Lalokřídleci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny až hory, lemy řek, potoků lesních cest, vlhké lesní okraje, louky

Živná rostlina: Topoly, vrby.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimují dospělci; housenky ožírají s oblibou měkké letorosty na špicích prutů vrb, jejich zelená - zelenožlutá barva je jakoby "neonově světélkující ", dospělé obvykle jednotlivě, v mládí někdy hromadně na křovinatých formách živné rostliny. Štíhlé housenky celý den na potravě, v mládí ve spředených listech, později volně. Dospělci mají noční aktivitu v VI.-VIII. a v VIII.- V., druhá generace přezimuje v jeskyních i lidských sídlech - ve sklepích apod. - odtud české jméno (lidově "můra sklepní").

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh