Skvrnopásník brslenový - Ligdia adustata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Determ. J. Macák

Autor: Denis & Schifermüller, 1775

Biotop: Listnaté a smíšené lesy v nižších a středních polohách

Živná rostlina: Brslen

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimují kukly. Dospělci od IV.- VII., larvální perioda V.-VI. a pozdní podzim.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh.