Skvrnopásník lískový - Lomaspilis marginata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, lesy, jejich okraje, paseky parky, zahrady

Živná rostlina: Listnaté stromy jako jíva, vrba, líska, osika aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla. Dospělci v IV.-VI., VII.-VIII. Housenky V.-VII., VII.-IX. Při vyrušení vyletují dospělci i ve dne. Kresba na křídlech je proměnlivá. Nevzácný druh.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh