Slimákovec dubový - Apoda limacodes

Rod: Limacodidae / Slimákovcovití

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Nížiny až hory, kde méně častý, listnaté lesy s dubem

Živná rostlina: Nejčastěji dub, dále buk, habr, trnka aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje praepupa ve speciálním blanitém kokonu (na obr. s vylíhlým motýlem). Let v V.-VIII, typické housenky (připomínající trochu larvy modráskovitých), s širokým hřbetem, který překrývá malou, dolů obrácenou hlavu i nožky sedí na rubu listů v VII.-X. Dospělci mají v sedě charakteristicky zvednutý zadeček. V lesích teplých oblastí běžný druh.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh