Smutník jílkový - Penthophera morio

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Linaeus, 1567

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: