Soumračník čárečkovaný - Thymelicus lineola

Rod: Hesperiidae / Soumračníkovití

Autor: Ochsenheimer, 1806

Biotop: Nížiny i vysoké polohy hor, louky, meze, zahrady

Živná rostlina: Různé luční trávy, třtina křovištní, srha, válečka

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka s vyvinutou housenkou, let VI.- IX. Housenky od IV.-VI. Žijí v trubičce ze spředených listů trav, obrázek kukly zde netypický, zápředek s kuklou byl poškozen a kukla proto volně visí na stéble (viditelný "zobáček" na hlavě slouží kukle k přitažení přední části kukly k podkladu. Rozšířený a dosti hojný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh