Soumračník čárkovaný - Ochloides comma

Rod: Hesperiidae / Soumračníkovití

Autor: Lineaus 1758

Biotop: Suché travnaté stráně, louky, pastviny

Živná rostlina: trávy- kostřavy, smilka aj.

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: