Soumračník černohnědý - Heteropterus morpheus

Rod: Hesperiidae / Soumračníkovití

Autor: Pallas, 1771

Biotop: Od nížin po pahorkatiny, Okolí rybníků a vodotečí, lužní lesy, teplé doubravy, paseky

Živná rostlina: Různé trávy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky v trubičce z travních listů v předposledním instaru. Dorůstají na jaře, dospělci v VI.-VII., poletují za slunečních dnů již zdálky rozpoznatelným specifickým způsobem - "poskakováním", letem s propady a vracením se do původní výšky. Pravděpodobně jde o ochranu proti pronásledování ptáky apod. Tento soumračník žije dnes na jižní a jihovýchodní Moravě (např. okolí Hodonína, a v severních Čechách.

Ohrožení a ochrana: Druh zasluhuje ochranu, i když zatím bezprostředně ohrožen není.