Soumračník máčkový - Erynnis tages

Rod: Hesperiidae / Soumračníkovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i hory, louky, stráně, osluněné území s nezapojenou vegetací

Živná rostlina: čičorky, štírovník, podkovka

Životní cyklus: Mono až bivoltinní, let v III.-VI., VII.-IX. Dospělci jsou dobří letci, ale žijí krátce- jen několik dní. K večeru usedají rádi na suché byliny, kde jsou barevně dobře kryti-samec i samice na fotografiích seděli na dvojím suchém květu chrpy. Housenky (od IV.) žijí ve spředených listech živné rostliny, obvykle rostoucí na místech nezapojené vegetace, s vyčnívajícími kameny apod.

Ohrožení a ochrana: Druh velmi rozšířený i v narušené krajině