Soumračník rezavý - Ochlodes sylvanus

Rod: Hesperiidae / Soumračníkovití

Autor: Esper, 1777

Biotop: Od nížin do hor, nejrůznější typy biotopů, okraje cest, paseky, parky

Živná rostlina: Různé vysoké trávy, třtina křovištní, jílek, bezkolenec modrý aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje dospělá housenka, ta se na jaře kuklí ve sepředené trubičce z travních listů. Dospělci od V.- VIII. Druh velmi rozšířený a místy stále běžný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh