Srpokřídlec dubový - Watsonalla binaria

Rod: Drepanidae / Srpokřídlecovití

Autor: Hufnagel, 1767

Biotop: Doubravy, smíšené lesy

Živná rostlina: Hlavně dub, dále olše, bříza, buk

Životní cyklus: Bivoltinní,přezimují kukly, letová perioda IV.- VI., VII. - IX. Housenky i přes den na listech, příp. větvičkách stromu. Dospělce zastihneme rovněž přes den v letu.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh