Srpokřídlec olšový - Drepana curvatula

Rod: Drepanidae / Srpokřídlecovití

Nejméně rozšířený druh z našich srpokřídleců, chov z vajíček obtížný v prvním stadiu, malé houseničky často putují po listech až do vysílení.

Autor: Borkhausen, 1790

Biotop: Vlhčí okraje lesů, břehové porosty vodních toků

Živná rostlina: Olše, bříza

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimuje kukla 2. generace, housenky si spřádají na listech a později z listů úkryty, ve svinutém listu se i kuklí

Ohrožení a ochrana: