Srpokřídlec trnkový - Cilix glaucata

Rod: Drepanidae / Srpokřídlecovití

Autor: Scopoli, 1763

Biotop: Porosty trnky nebo hlohu na stepních loukách, při okraji lesů, na okraji polních cest, aleje

Živná rostlina: Trnka, švestka, hloh

Životní cyklus: Bivoltinní,přezimuje kukla. Housenky nalézáme na malých, soliterních a osluněných keříčcích. Motýl se od zbývajících srpokřídleců liší nejen tvarem křídel, ale i jejich střechovitým držením v klidu. Příslušnost k rodu nezapře housenka. Let ve IV.-VI. a VII.-VIII., housenky se vyskytují v V.-VI. a VIII.-IX.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh