Štětconoš borůvkový - Orgyia recens

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nižší polohy, lesy, světliny, louky, parky

Živná rostlina: Listnaté stromy a keře, často trnka a nborůvka, polyfág

Životní cyklus: Většinou u nás monovoltinní, přezimuje housenka, která žije v VII.-V., let samců v VI. Samice je zavalitá, nelétavá (bezkřídlá), samci ji podle vylučovaného feromonu spolehlivě vyhledají na velké vzdálenosti. Osobně jsem zkoušel reakci samců nesrovnatelně běžnějšího druhu O. antiqua na vábicí samici recens- samci přilétali, ale ke kopule nedocházelo. Housenky recens jsou barevnější, než u mnohem běžnějšího druhu antiqua, navíc jim schází boční štětičky chloupků na 1. a 2. zadečkovém článku.

Ohrožení a ochrana: Druh byl vždy nehojný, většinou vzácný, zejména v Čechách. Obvykle nebývá uváděn jako vyslovená vzácnost, ale já za celý život nalezl jen dvakrát housenku, a to na jižním Slovensku