Štětconoš cizí - Orgyia trigotephras

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Štětconoš, jehož housenka byla vyfotografována ve Španělsku u nás nežije.

Autor: Boisduval, 1828

Biotop: Okraje lesů s bohatým keřovitým podrostem, světliny v nich, křovinaté stráně

Živná rostlina: Housenky jsou polyfágní

Životní cyklus: Počet navazujících generací je dán tepelnými poměry. Bezkřídlé samice kladou vajíčka přímo na zámotek s kuklou, z níž se vylíhly.

Ohrožení a ochrana: