Štětconoš jetelový - Calliteara fascelina

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Nižší a střední polohy, louky, stepi v teplých polohách

Živná rostlina: Polyfág, housenky žijí např. na smetánce, jtroceli, na bobovitých rostlinách, nejrůznějších keřích a stromech

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka, vajíčka krytá chloupky ze zadečku samičky. Patří mezi štětconoše s létajícími samicemi. Let (v noci) v VI.-VIII., housenky na podzim a od časného jara do V., často v okolí snůšek hojnější, jinak však většinou ustupující druh.

Ohrožení a ochrana: Velmi lokální, ustupující, ohrožený strojním sečením luk