Štětconoš ořechový - Calliteara pudibunda

Rod: Lymantriidae / Bekyňovití

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Nížiny i horské polohy, listnaté les, paseky, okraje lesních cest

Živná rostlina: Listnaté stromy, jírovec, buk, dub, ovocné stromy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly v žlutavém zámotku. Druh má tendenci k přemnožování. Let IV.-VI., housenky VI.-X. Housenky rostou pomalu. Dnes se často objevuje i v hnědé formě se zaniklou kresbou (viz obr.). Sedící dospělci se poznají již na dálku podle typického posedu s dopředu daleko vytrčenými chlupatými nohami.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh