Strakáč březový - Endromis versicolora

Rod: Endromidae / Strakáčovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Světlé březové a olšové háje, průseky a stráně

Živná rostlina: Hlavně bříza a olše, dále habr, líska

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla, samci, vylíhlí u nás obvykle v březnu a dubnu, v době pučení prvních lístků, létají ve dne prudkým, klikatým letem. Páření ve dne, samice láká samce ihned po vylíhnutí na patě stromu, nebo v koruně a ihned po spáření klade na větvičky poměrně velká, válcovitá vajíčka. Housenky jsou po vylíhnutí černé a žijí pospolitě, dospělé jsou zelené s bočními šikmými pruhy, připomínají housenky lišajů a žijí jednotlivě. Kukla v kokonu v zemi.

Ohrožení a ochrana: Motýla ohrožuje vymírání a kácení březových hájů