Stužkonoska švestková - Catocala fulminea

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Catocalinae / Stužkonosky

Stužkonosky jsou můry, jejichž spodní křídla mají  velmi výraznou barvu – žlutou. červenou či modrou, s nápadnou černou „stužkou“ (jen u stužkonosky modré je barevná tato páska), zatímco horní křídla nesou krycí zbarvení napodobující dokonale kůru stromů. Mají většinou i denní, či večerní aktivitu, kdy při vyrušení rychle startují z kmenů, na nichž sedí, barva spodních křídel zazáří, ale náhle zmizí, protože můry opět usednou na stromy (obvykle na odvrácenou stranu kmene) a spodní křídla zakryjí maskovacími horními a tak se případnému nepříteli ztratí.

Autor: Scopoli, 1763

Biotop: Křovinaté louky, okraje cest porostlé trnkami, zahrady, sady

Živná rostlina: Trnka, švestka, méně střemcha, hloh aj. Upřednostňuje keře od vyšších stromů.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko. Doba letu VI.-VIII., housenky IV.-VI. Housenky jsou přitisknuté ke správně silné větvičce či kmínku, jsou výborně maskovány, včetně trnu na těle. Kuklí se mezi sepředenými listy. Zde poslední fotografie dospělce na zdi s mikrem Catoptria permutatella (det. Ing. J. Liška).

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh.