Stužkonoska trnková - Catocala hymenaea

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Catocalinae / Stužkonosky

Stužkonosky jsou můry, jejichž spodní křídla mají  velmi výraznou barvu – žlutou. červenou či modrou, s nápadnou černou „stužkou“ (jen u stužkonosky modré je barevná tato páska), zatímco horní křídla nesou krycí zbarvení napodobující dokonale kůru stromů. Mají většinou i denní, či večerní aktivitu, kdy při vyrušení rychle startují z kmenů, na nichž sedí, barva spodních křídel zazáří, ale náhle zmizí, protože můry opět usednou na stromy (obvykle na odvrácenou stranu kmene) a spodní křídla zakryjí maskovacími horními a tak se případnému nepříteli ztratí.

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Nižší, teplé polohy, okraje lesů, cest, skupiny osluněnýh trnkových keřů

Živná rostlina: Trnka

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko, dospělci v VI.-IX., housenky stále přitisknuté k přiměřeně silným větvičkám živné rostliny na kterých jsou velmi dobře maskovány v IV.-V. Jako všechny housenky stužkonosek při vyrušení padají na zem a velmi rychle sebou mrskají. Kuklí se v řídkém zápředku mezi listy, kukly jako u příbuzných druhů časem bíle "pomoučněné". Můry přilétají rády na vnadidlo, i v přírodě ssají hlavně na poraněných stromech. Druh u nás velmi vzácný, pouze místy na jižní Moravě.

Ohrožení a ochrana: Druh vzácný, zasluhující ochranu - v poslední době to platí o stužkonoskách obecně, i běžné druhy ze svých stanovišť vymizely.