Světlokřídlec luční - Siona lineata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Scopoli, 1763

Biotop: Louky, lesní palouky, travnaté plochy kolem lesů

Živná rostlina: Polyfág, trávy, byliny, nizké keře

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují housenky, dospělci od V., housenky VI.-V. Kukly v typickém protáhlém zámotku neobyčejně pohyblivé, při vyrušení kmitají velkou rychlostí. Imaga poletuji i za dne při vyplašení. Široce rozšířený a běžný druh.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh.