Světlokřídlec stepní - Aspitates gilvaria

Rod: Geometridae / Píďalkovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Výslunné stepní louky, písčiny, vřesoviště

Živná rostlina: Nízké rostliny (řebříček, třezalky a některé keře (janovec).

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka. Letová perioda VII.-VIII. Samci vyrušeni poletují i ve dne.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh