Temnoskvrnáč maďalový - Alsophila aescularia

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Alsophilinae / Temnoskvrnáči

Samci rodu Alsophilinae jsou normálně okřídlení, samice mají křídla zcela zakrslá, takže obvykle po vylíhnutí z kukly, v zemi u kmene , na němž se vyvíjela housenka, se opět samice vyšplhá na stejný (příp. bezprostředně vedlejší) strom, asi ve výši očí člověka vyčká v noci přílet samce a pak vyleze do koruny a  naklade vajíčka obvykle kolem větviček a přikryjí je chloupky z chvostku na zadečku. Aby se nekřížili dokola sourozenci, líhnou se samci o nějaký den dříve a hned první večer odletí jinam hledat samice (protoandrie).

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny, vyšší polohy, listnaté lesy

Živná rostlina: Nejrůznější listnaté stromy a keře, často dub, ovocné stromy, trnka, řešetlák aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují kukly v zemi. Velmi ranný druh, dospělci se líhnou od února, jakmile se pár dnů oteplí.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh