Tmavoskvrnáč březnový - Theira rupicapraria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Nížiny i vyšší polohy, křovinaté lemy lesních okrajů, cest paseky s porosty trnky

Živná rostlina: trnka, zřídka hloh

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje kukla s vyvinutým motýlem. Samice s pouhými pahýly křídel jen lezou v noci po trnkových keřích, tam se páří a kladou vajíčka, samci v noci létají a přijímají i potravu. Velmi ranný druh, dospělci od poloviny února, larvy na trnkách, někdy hlohu v IV.-V., dvě barevné formy: zelená se světlými podélnými čarami a tmavě šedá, kukla v zemi

Ohrožení a ochrana: Druh jen lokální, v teplých polohách, na mnoha lokalitách schází. Neohrožený