Tmavoskvrnáč dubový - Agriopis leucophaeria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Teplejší listnaté lesy s dubem

Živná rostlina: Duby

Životní cyklus: Jedna z nejrannějších našich píďalek se líhne v příhodných rocích již v únoru, po setmění můžeme nalézt páry v kopule na kmenech dubů obvykle ve výši lidských očí. Samice je bezkřídlá a tak po léta nalézáme druh na stejných místech i stromech, často ve velikém množství. Dospělé housenky z vajíček, vykladených samicemi dlouhým kladélkem pod nerovnosti a praskliny kůry, se opět spustí na zem u stromu, na němž žily, zalezou do hrabanky, kde se zakuklí a příští jaro se bezkřídlé samice opět po setmění šplhají na stejný strom (stejně jako celá řada dalších jarních a podzimních píďalek s bezkřídlými samicemi). Samci sedí přes den na kmenech a v opadaném listí, samice nalezneme ve dne vzácněji, často se šplhají na kmen až k večeru.

Ohrožení a ochrana: Druh velmi rozšířeny a často hojný, jen nepatrná velkost motýla a housenek chrání živné stromy před většími škodami.