Tmavoskvrnáč habrový - Agriopis marginaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Fabricius, 1776

Biotop: Především prapůvodní listnaté lesy

Živná rostlina: Polyfág, dub, buk, habr, olše, bříza atd.

Životní cyklus: Jarní píďalka, jejíž samice má z podobných "bezkřídlých" druhů největší, nápadně zdobené křídelní pahýlky a proto ji, vmáčknutou do nerovností kůry, nacházíme častěji, než ostatní druhy. Ke kopuli dochází obvykle v prvních dnech března po setmění. Housenky žijí v V.-VI., kuklí se a přezimují v lesní hrabance.

Ohrožení a ochrana: Druh dosti rozšířený, ohrozit jej může jen kácení původních porostů, vzhledem k nemožnosti přemístit se.