Vakonoš trávový - Canephora hirsuta

Rod: Psychidae / Vakonošovití

Autor: Poda, 1761

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: