Vlnopásník lužní - Scopula nemoraria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Sterrhinae / Vlnopásníci

Autor: Hübner, 1799

Biotop: Teplé polohy, velmi specifické požadavky na lokality, louky lesní okraje

Živná rostlina: Třezalky, vrbiny, krtičníky

Životní cyklus: Monovoltinní,přezimují housenky, let V.-VI. Housenky VI.-V. U nás jen na několika málo stanovištích, "kultovní píďalka", na místech výskytu může být vyplašena i ve dne. Raritní druh, od podobných druhů - vzácného S. subpunctaria a běžného C. pusaria se liší výrazně zvlněnými příčkami v prvním případě a černými body v apexu předních křídel ve druhém.

Ohrožení a ochrana: Při zásazích v nemnohých, nespojitých lokalitách, hrozí vyhynutí druhu