Vřetenuška ligrusová - Zygaena carniolica

Rod: Zygaenidae / Vřetenuškovití

Autor: Scopoli, 1763

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: