Vřetenuška pětitečná - Zygaena lonicerae

Rod: Zygaenidae / Vřetenuškovití

Autor: Scheven 1777

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: