Vztyčnořitka topolová - Clostera anachoreta

Rod: Notodontidae / Hřbetozubcovití

Autor: Hufnagel, 1766

Biotop: Nížiny i hory, okolí vodotečí, okraje lužních lesů

Živná rostlina: Topoly, často osika a vrby

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimují kukly 2. generace, let v IV.-V. a VII. - VIII., housenky V.-VI. a VIII.-IX. Samice vyhledává keřovitou formu živných rostlin, na stromech bychom housenky hledali marně. Kukla mezi spředenými listy-

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh