Zavíječ zimostrázový - Cydalima perspectalis

Rod: Crambidae (Travaříkovití)/Spilomelinae

Autor: Walker,1859

Biotop: Zahrady, v domovině křovinaté stráně, není v Evropě původní, byl sem zavlečen nejspíše s rostlinami z vých. Asie, ničivé žíry cca od r. 2016

Živná rostlina: zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens)

Životní cyklus: Podle počasí několik generací za rok, vážný škůdce, nejprve velmi skrytě, z vnitřku keřů vyžírající zimostrázy, včetně ozdobně, mnohaletým střihem tvarovaných výzdob zámeckých a veřejných zahrad a parků. Při objevení žíru mohou být rostliny již tak oslabeny, že hynou.

Ohrožení a ochrana: vážný škůdce