Zejkovec brslenový - Artiora evonymaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Smíšené, listnaté lesy, jejich lemy, světliny, lomy v teplých oblastech

Živná rostlina: Brslen, nízké i stromovité formy

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka. Motýl vrcholného léta VII.-IX., housenky v IV.-V. Píďalka má noční aktivitu a je v ČR velmi lokální a poměrně vzácná. Ačkoliv se mj. vyskytuje v Českém krasu, v okolí reserv. Šance, kde sbírám 70 let, jsem ji nikdy nezaznamenal. Přitom živná rostlina je zde běžná (dnes?), jde rovněž o teplé území a vzdálenost od lokalit je pár desítek kilometrů.

Ohrožení a ochrana: Vzácný motýl, zasluhuje ochranu, která ji v chráněných územích pomáhá přežívat