Zejkovec olšový - Ennomos alniaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Častější v nižších polohách, listnaté a smíšené lesy, často lužní, okraje a světliny

Živná rostlina: Olše, bříza, lípa aj.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují vajíčka, velmi nezvyklého, obdélníkového tvaru, kladena v semknutých řadách, protože bývají uložena podél tenkých větviček živné rostliny. Dospělci v VII.-IX., housenky v V.-VIII. Výborně napodobují větvičky, na nichž vzpřímeně stojí. Kukla v listové opadance. v hustém zámotku..

Ohrožení a ochrana: