Zejkovec šeříkový - Apeira syringaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Ennominae / Zejkovci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Lesní paseky, křovinaté stráně, okraje lesů

Živná rostlina: Zimolez, šeřík, ptačí zob

Životní cyklus: Monovoltinní (VI), přezimující housenky s nápadnými výrůstky na těle jsou na větvičkách v klidové pozici nenápadné, kuklí se zvláštním způsobem- v jakémsi upředeném košíčku visí na větvičkách.

Ohrožení a ochrana: Druh nehojný, jeho životní prostředí ale není bezprostředně ohroženo