Zelenáček koulenkový - Jordanita globulariae

Rod: Zygaenidae / Vřetenuškovití

Autor: Hübner, 1793

Biotop:

Živná rostlina:

Životní cyklus:

Ohrožení a ochrana: