Zelenáček trnkový - Rhagades pruni

Rod: Zygaenidae / Vřetenuškovití

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Suché louky a stráně s porosty trnky, ale vlhká vřesoviště a rašeliniště - z Borkovických blat pocházejí obr. dospělců

Živná rostlina: Především trnka, dále vřes, ostružník, hloh, ale i dub (viz obr. žeroucí housenky z Medovarců)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje housenka v zámotku

Ohrožení a ochrana: Početná řada populací vymizela, ohrožený druh