Zelenopláštník borůvkový - Jodis putata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Geometrinae / Zelenopláštníci

Autor: Linnaeus, 1758

Biotop: Lesy s podrostem borůvky, rašeliniště

Živná rostlina: Udávané živné rostliny borůvka, na rašeliništích vlochyně, rozšiřuje náš obrázek o další rostlinu některých blat a vrchovišť - rojovník bahenní.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje zelená kukla. Letová perioda V.-VII., housenky v VI.-IX. Motýl u nás dosti rozšířená.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh