Zelenopláštník dubový - Comibaena bajularia

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Geometrinae / Zelenopláštníci

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Lesy s dubem, nižší i vyšší polohy, mýtiny, okraje lesů

Živná rostlina: duby

Životní cyklus: (Chování housenky v prvním roce (pro mne novému), je zde věnována mimořádná pozornost a počet snímků).
Monovoltinní, přezimují housenky, které si ihned po vylíhnutí vyrábějí ochranný kryt z kousků listů a jiných úlomků živné rostliny i vhodných náhodných "nálezů" (včetně prázdných vaječných obalů), přezimuji údajně již po druhém svlékání a při každém svlékání budují nový kryt (který navíc neustále doplňují i během růstu). Vajíčka samice klade na rub listů, nebo mezi suché zbytky dubových květů, na kůru větví apod. (tato zjištění se poněkud liší od údajů v atlasu Academie). Na obrázku č.10 vidíme čerstvě vylíhlou houseničku po vylezení z vajíčka, ještě bez připevnění krycích částeček. Obr. č. 12 ukazuje (bohužel ne moc zdařile) připevňování krycího kousku. Housenky se pohybují trhaně, při současném kývání se ze strany na stranu, jako jiné píďalky jsou jištěny vláknem k podlkladu. Po prvním svlékání jsou lépe vidět nápadně vysoké, bělavé, kuželovité bradavky s chlupem na vrcholu (na každém článku hned pod hřbetem), jejichž přítomnost by event. mohla souviset s připevňováním cizích předmětů na tělo housenek, každopádně u plně maskovaných housenek jsou tyto bradavky zakryté.. Housenky se zdržují výhradně na rubu dubových listů, sedí vždy na nějakém žebru a to nahrbeně tak, že čelem se téměř dotýkají žebra (obr. 24), ze kterého mj. i vykusují první krycí kousky, zatímco potravu vyštipují z epidermis listu v jeho bezprostředního okolí (obr. 22, 23). Na fotografii listu proti světlu (23) ukazují šipky stíny v místě, kde na rubu sedí housenka.. Protože vyštípané kousky mají v této době prakticky stejný tvar a
velikost, nabízí se otázka, nemá-li housenka uzpůsobená kusadla na přímé vyštipování kousků vcelku. Obr. 10 ukazuje čerstvě vylíhlou housenku a je vidět, že chloupky na hřbetě končí nějakými droboučkými kuličkami, což by mohly být kapičky; to vnucuje otázku, nejsou-li krycí kousky během připřádání "přidržovány" nějakým lepivým sekretem (to je jen neověřený nápad!) Perioda letu V.-VI., housenky VI.- V. příštího roku.

Ohrožení a ochrana: Místy hojný