Zelenopláštník řebříčkový - Thetidia smaragdaria

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Geometrinae / Zelenopláštníci

Autor: Fabricius, 1787

Biotop: Suché louky, stráně, okraje lesů s porosty živných rostlin

Živná rostlina: Pelyňky, řebříček, vratič aj.

Životní cyklus: Mono- až bivoltinní, přezimuje housenka, která- podobně jako u další zelené píďalky C. bajularia (viz delší text tam) tráví celý život pod krytem stále budovaným z různých zbytků rostlin, příp. nahodilých předmětů. Dospělci buď v VI.-VIII., nebo ještě VIII.-IX, housenky v VIII.-V., a VI.-IX.

Ohrožení a ochrana: Druh velmi lokální, nehojný