Zlatokřídlec hrušňový - Atethmia ambusta

Čeleď: Noctuidae / Můrovití

Rod: Xyleninae / Blýskavky

Autor: Denis & Schiffermüller, 1775

Biotop: Hrušňové aleje, osamoceně stojící starší hrušňové stromy. V současné době nejsou známy nálezy housenek na plané hrušni, takže způsob života této můry před proměnou krajiny, způsobenou člověkem, není jasný.

Živná rostlina: Hrušeň (Pyrus communis)

Životní cyklus: Druh byl donedávna považován za vzácnost, protože dospělci žijí velmi skrytě a krátce, housenky nebyly nalézány. (Již J. Srdínko ovšem A. ambustu uvádí z Petřína - viz Texty o motýlech, Petřín). Dnes víme, že ve skutečnosti žije můrka na řadě míst např. i přímo v Praze a pokud budeme ve správnou dobu (tj. v době opadávání korunních plátků z květů hrušní) prohledávat kůru starých hrušní a prohlédneme i zem v těsné blízkosti kmene, kde housenky posl. instaru tráví den, potvrdíme, že nejde o mimořádně vzácný druh. Na našich obrázcích (č.3)vidíte mj. i housenku, která se objevila, když byl sloupnut stříkanec mrvy z kmene hrušně. Vychovat motýla z kukly ale je dost obtížné!

Ohrožení a ochrana: Druh ohrožuje dnes rozšířené strojní vyžínání příkopů kolem silnic, při němž mohou zahynout housenky schované u paty stromu.. Také hrušňové padlí, pokud by kvůli němu byly hrušně káceny by mělo samozřejmě pro druh osudové následky.