Žluťásek borůvkový - Colias palaeno

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linnaeus, 1761

Biotop: U nás v pahorkatinách, rašeliniště a podmáčené louky s výskytem živné rostliny

Živná rostlina: Vlochyně (Vaccinium uliginosum)

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují malé housenky, připředené k opadávajícím listům; housenka dorůstá na jaře, kuklí se na keřících borůvek, motýl se líhne v VI., žije do VIII. je dobrý letec a navštěvuje i vzdálenější místa s kvetoucími rostlinami. Samci, kteří se líhnou dříve, divoce patrolují nad porosty vlochyní, až se počnou líhnout i samice. Vajíčka (viz) jsou kladena na líc listu, upřednostňovány jsou okrajové trsy poblíž vyššího lesa. Mladé housenky z počátku vyžírají epidermis listu, takže vznikají viditelná "zrcátka". Zbarvení samic většinou nazelenale bílé, u formy illgneri žluté jako u samců

Ohrožení a ochrana: Na svých lokalitách- tedy velmi lokálně - často hojný, spíše v minulosti ohrožován těžbou rašeliny