Žluťásek řešetlákový - Gonepteryx rhamni

Rod: Pieridae / Běláskovití

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Světliny v lesích, okraje cest, parky

Živná rostlina: Řešetlák, méně krušina, rostoucí v řídkých listnatých lesích, na jejich okrajích apod.

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimují dospělci ve spadaném listí, hustém podrostu apod. Časně na jaře poletující motýli nejsou "prvními jarními motýly" jak se občas dočteme v tisku, ale motýli z loňska, kteří se brzy na jaře páří a zakládají novou generaci. (Patří tak, spolu s ostatními jako dospělci přezimujícími motýly, k nejdéle žijícím druhům). Housenky sedí po dobu celého vývoje i ve dne na potravě, jsou velmi málo pohyblivé, protože se pohybují jen po vypředené cestičce. Jsou lehce přehlédnutelné díky nenápadnému zbarvení, při odhalení vydávají odpudivý zápach z kapiček sekretu, které se objeví na chloupcích po celém těle (obr.). Na jednom obrázku (housenka, č. 4) je vidět i parazitovanou housenku, odsouzenou k záhubě. Krásný, tvarem křídel odlišující se od ostatních našich žluťásků a v lesích všudypřítomný druh má v jižní Evropě příbuzného krasavce, pojmenovaného podle Kleopatry (G. cleopatra) jehož samice se od našeho druhu prakticky neliší, ale samci mají na předních křídlech oranžové skvrny rozšířené téměř na celou plochu. V jižní Evropě jsem pozoroval, jak samci tamního druhu naletují na kontejnery na odpadky, které jsou tam zhotoveny ze světle žluto-zelenkavého plastu, připomínajícího barvu samic, což dokládá zrakovou orientaci při vyhledávání samic samci.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený, hojný druh