Žlutavaka vějířová - Herminia tarsicrinalis

Rod: Herminiinae / Žlutavky

Autor: Knoch 1782

Biotop: Lesy s podrostem ostružiníku, nížiny až střednípolohy

Živná rostlina: Zavadající listy keřů, maliníku, ostružiníku aj.

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimují housenky, let v V,-VII. a VII.-IX. housenky VI.-VII. Noční aktivita

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh