Zubočáník borovicový - Pennithera firmata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Hübner, 1822

Biotop: Nížiny i nižší horské poplohy, světlé borovicové lesy, vřesoviště

Živná rostlina: borovice

Životní cyklus: Monovoltinní, přezimuje vajíčko, housenka je mimořádně dobře přizpůsobena prostředí, napodobuje borovicové jehličí tvarem, barvou, dokonce v klidové pozici zasouvá nahnědlou hlavu mezi nahnědlé patky jehlic. Kuklí se v řídkém zápředku mezi jehličím. Motýl v VIII. až do pol. listopadu, rovněž dobře maskován na kmenech borovic. Druh lokální a nehojný

Ohrožení a ochrana: Ve svém prostředí není ohrožen