Zubočárník plaménkový - Caenocalpe lapidata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Hübner, 1809

Biotop: Teplé travnaté stráně s porosty živné rostliny

Živná rostlina: Plaménky, koniklece, pryskyřníky, u nás především na plaménku přímém

Životní cyklus: Monovoltinní,, přezimuje vajíčko, housenky na jaře od IV. i ve dne na potravě, dospělci až koncem léta do října. Druh u nás velice lokální, na místech výskytu bývá někdy početný.

Ohrožení a ochrana: Ohrožený malým počtem lokalit - ty je nutné chránit!