Zubočárník povázkový - Epirrhoe tristata

Čeleď: Geometridae / Píďalkovití

Rod: Larentiinae / Píďalky

Autor: Linaeus, 1758

Biotop: Louky, paseky, okraje lesů v nížinách i horách

Živná rostlina: Svízele, hlavně svízel povázka

Životní cyklus: Bivoltinní, přezimují kukly. Dospělci pol.V.- VI., VII.- VIII. Aktivní v noci i ve dne. Housenky VI. a VII.-VIII. Potravu přijímají v noci. Druh široce rozšířený, hojný.

Ohrožení a ochrana: Neohrožený druh